Begraven of cremeren

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als een naaste van u overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats of laten cremeren waarna de urn op de begraafplaats wordt bijgezet, of de as uitgestrooid kan worden.

Toegestane gebruik van een graf
Maximaal twee overledenen en/of maximaal twee asbussen of uitstrooien van as van twee overledenen of als gedenkplaats van twee overledenen. Van het aantal bijzettingen kan schriftelijk ontheffing worden gevraagd bij het college van B&W.

Toegestane gebruik van een urnengraf
Maximaal twee asbussen, plaatsen maximaal 2 urnen op het urnengraf, danwel het gebruik als gedenkplaats.
 

Uitstrooien as
Op Eikenhof kunt u een keuze maken tot plaatsing van een naamplaatje op de gedenkzuil (dit is niet mogelijk op de Oude Begraafplaats).
 

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Tarievenlijst begraafplaats

Vanaf 1 januari 2015 kunt u bij de balies in het gemeentehuis voor producten en diensten uitsluitend betalen met uw pinpas.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij begraving / bijzetting of uitstrooiing op een gemeentelijke begraafplaats. Voor bijzondere begraafplaatsen, bijvoorbeeld van een kerkgenootschap, gelden andere voorwaarden.

 

Kosten voor begraafrecht en grafrecht van een (urnen)graf.

 

Voor het recht tot begraven/bijzetten van een overledene in een (urnen)graf alsmede voor het grafrecht of voor het uitstrooien van de as, ontvangt u van de gemeente een nota. Mogelijk loopt dit via de uitvaartondernemer. In dat geval hoeft u zich hier niet mee bezig te houden. Bij een nieuw (urnen)graf kunt de de keuze maken tussen 10/15/20/25/30 jaar. Als het urnen(graf) verlengd dient te worden kunt u de keuze maken tussen 5/10/15/20 jaar. Indien er sprake is van een bijzetting in een graf dient er wel minimaal 10 jaar grafrecht in acht te worden genomen o.g.v. de Wet op de Lijkbezorging. 

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

  • verklaring van arts of lijkschouwer

Een aanvraag voor uitgifte van een graf of bijzetting wordt in de regel namens u als rechthebbende door een begrafenisondernemer ingediend. Een aanvraag voor de uitgifte van een urnengraf of het uitstrooien van de as wordt in de regel door de rechthebbende zelf gedaan. Ook de begrafenisondernemer kan deze aanvraag voor u verzorgen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 Een aanvraag voor uitgifte van een graf of bijzetting wordt in de regel namens u als rechthebbende door een begrafenisondernemer ingediend. Een aanvraag voor de uitgifte van een urnengraf of het uitstrooien van de as wordt in de regel door de rechthebbende zelf gedaan. Ook de begrafenisondernemer kan deze aanvraag voor u verzorgen.

Een aanvraag voor uitgifte van een graf of bijzetting wordt in de regel namens u als rechthebbende door een begrafenisondernemer ingediend. Een aanvraag voor de uitgifte van een urnengraf of het uitstrooien van de as wordt in de regel door de rechthebbende zelf gedaan. Ook de begrafenisondernemer kan deze aanvraag voor u verzorgen.

Een aanvraag voor uitgifte van een graf of bijzetting wordt in de regel namens u als rechthebbende door een begrafenisondernemer ingediend. Een aanvraag voor de uitgifte van een urnengraf of het uitstrooien van de as wordt in de regel door de rechthebbende zelf gedaan. Ook de begrafenisondernemer kan deze aanvraag voor u verzorgen.

 

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Uw uitvaartondernemer regelt alles rondom de begrafenis of crematie. Bijvoorbeeld:

  • toestemming vragen voor begraven of cremeren
  • aangifte doen van overlijden
  • zorgen voor een kist voor de begrafenis
  • graf kopen op een begraafplaats
  • zorgen voor een urn voor de crematie
  • uitstel vragen voor begrafenis of crematie
U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden