Akte of afschrift burgerlijke stand

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente bewaart akten van levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld van een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten aanvragen bij de gemeente.

Op een afschrift staan alle gegevens van de akte uit de burgerlijke stand. Op een uittreksel staat een deel van de informatie uit de akte.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

€ 12,80

U kunt bij de balies uitsluitend betalen met uw pinpas.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Afschrift Burgerlijke Stand

Heeft u een afschrift van de burgerlijke stand nodig (geboorte, huwelijk/echtscheiding, overlijden) dan moet u hiervoor een afspraak maken. Om uw wachttijd te bekorten vragen wij u om in het opmerkingenveld van het afsprakenformulier aan te geven: de naam en voornamen van betreffende perso(o)nen en datum en soort gebeurtenis ( bijvoorbeeld huwelijk/geboorte/overlijden).

Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP):

Als u een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) nodig heeft hoeft u geen afspraak te maken, hier kunt u tijdens de openingsuren voor terecht bij het Klantcontactcentrum. Hiervoor neemt u mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument)
  •  een pinpas

Wilt u iemand anders machtigen om voor u een uittreksel BRP af te halen, maak dan een brief met de volgende informatie:

  • waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt
  • wie degene is aan wie u toestemming geeft het afschrift of uittreksel af te halen (de gemachtigde)
  • uw handtekening op de brief
  • de handtekening van de gemachtigde

De gemachtigde neemt deze brief mee naar het loket sámen met:

  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • het identiteitsbewijs van de gemachtigde

Het is ook mogelijk om een Uittreksel BRP digitaal aan te vragen via onze webiste. Hiervoor heeft u uw DigiD inlogcode nodig en uw gegevens om te internetbankieren.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Geef bij de aanvraag duidelijk aan waarvoor u het afschrift of uittreksel nodig hebt. Hebt u het afschrift nodig voor het buitenland? Geef dan aan dat u een internationaal afschrift wilt.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Hebt u een uittreksel nodig voor internationaal gebruik? Geef dit dan altijd aan bij de aanvraag. U krijgt dan een uittreksel op een speciaal formulier en in meerdere talen.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

  • Vraagt u het afschrift of uittreksel persoonlijk bij de balie aan? Dan krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
  • Vraagt u het online of schriftelijk aan? Dan stuurt de gemeente het afschrift of het uittreksel per post aan u op.
U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden