Nederlander worden door naturalisatie

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als niet-Nederlander kunt u op verschillende manieren Nederlander worden. Kunt u geen Nederlander worden door optie? Dan kunt u een aanvraag indienen voor naturalisatie tot Nederlander. Bekijk eerst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u aan de voorwaarden voldoet.

Denkt u dat u Nederlander kunt worden? Ga dan naar de gemeente om een aanvraag voor naturalisatie in te dienen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Enkel verzoek: € 840,00 (gereduceerd tarief € 625,00)

Verzoek echtpaar € 1072,00 (gereduceerd tarief € 858,00)

Minderjarig meenaturaliserend kind: € 124,00 per kind.

U kunt bij de balies uitsluitend betalen met uw pinpas.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • uw verblijfsvergunning
 • uw geldige paspoort
 • uw geboorteakte
 • het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma)

Bent u getrouwd, geregistreerd partner of woont u samen met een Nederlandse partner? Dan moet u dit bewijzen met een van de volgende documenten:

 • huwelijksakte
 • akte van geregistreerd partnerschap
 • bewijs dat u 3 jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner

Let op!

De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is.

Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt hier klikken voor het maken van een afspraak

U dient een aanvraag in bij de gemeente waar u woont. De kosten van de aanvraag betaalt u meteen. Hoeveel u betaalt hangt af van het aantal personen voor wie u de aanvraag indient: alleen uzelf of ook uw echtgenoot, partner en/of minderjarige kinderen.

Voor het aanvragen van naturalisatie kunt u een afspraak maken:


De gemeente bekijkt of u aan de vereiste criteria voldoet. Als u aan de vereisten voldoet dan moet u een inburgeringsexamen afleggen.
De gemeente stelt een advies op en zendt dit naar het ministerie van Justitie.
Mede aan de hand van dit advies beslist het ministerie of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden om Nederlander te kunnen worden.
Als de beslissing op uw verzoek positief is, draagt het ministerie u voor naturalisatie voor bij Hare Majesteit de Koningin.
U ontvangt bericht over uw verzoek tot naturalisatie van het ministerie van Justitie. U krijgt ook bericht als u niet aan de voorwaarden voldoet en het ministerie uw aanvraag afwijst. Als uw aanvraag is afgewezen, krijgt u uw geld niet terug.
Als u het niet eens bent met de beslissing van het ministerie van Justitie kunt u bij het ministerie een bezwaarschrift indienen.
Het ministerie moet binnen 1 jaar na indiening over uw naturalisatieaanvraag beslissen. Deze termijn kan maximaal tweemaal met een half jaar worden verlengd.

Ceremonie

Het Nederlanderschap wordt verleend tijdens een ceremonie. Die wordt door de gemeente georganiseerd. U bent verplicht aan de ceremonie deel te nemen. Tijdens de ceremonie legt u de verklaring van verbondenheid af.


De naturalisatie van kinderen

Uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen en bij de gemeente en de Immigratie- en Naturalisatiedienst geregistreerd zijn, naturaliseren onder bepaalde voorwaarden met u mee. Uw kinderen die niet in Nederland wonen, kunnen niet met u mee naturaliseren. De gemeente zal het tegelijkertijd naturaliseren van uw minderjarige kinderen met u bespreken.

Naamsvaststelling

Het kan zijn dat bij het verkrijgen van uw Nederlanderschap uw naam moet worden vastgesteld of gewijzigd. U kunt hier ook zelf om verzoeken. Een naamsvaststelling of wijziging kan noodzakelijk zijn in de volgende gevallen:

 • U hebt geen voornaam of achternaam.
 • Het uitspreken van uw naam levert in Nederland problemen op.
 • Uw naam wordt geschreven met letters of tekens die in Nederland niet gebruikelijk zijn (bijvoorbeeld in Arabisch of Chinees schrift).
 • U hebt door uw huwelijk, de naam van uw man gekregen. U kunt uw naam laten wijzigen in uw eigen meisjesnaam.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken

Hebt u onjuiste informatie gegeven of belangrijke informatie niet gegeven? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken. Hierdoor kunt u staatloos worden.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden