Omgevingsvergunning

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Voor bepaalde werkzaamheden hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, slopen of iets anders wilt veranderen.

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Raadpleeg hiervoor de legesverordening.

Tevens is een duidelijke folder gemaakt met de tariefopbouw en een rekenvoorbeeld.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Op www.omgevingsloket.nl kunt u digitaal uw aanvraag indienen. Wilt u alleen een of meerdere bomen kappen of een inrit aanleggen, dan kunt u ook terecht op de Snelbalie Vergunningen.

Zijn de beleidsregels Wet Bibob op uw aanvraag van toepassing, vul dan hier het vragenformulier Bibob in.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

In de gemeentelijke (of provinciale) verordening zijn soms nog andere activiteiten genoemd, waarvoor u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Tevens kan de gemeente de aanvraag toetsen aan de Wet bevordering integriteitsbeoordeling openbaar bestuur (Wet Bibob). Raadpleeg hiervoor de beleidsregels.  onder het kopje Veiligheid. Geldt dit voor uw aanvraag, dan dient u onderstaand vragenormulier  met eventuele bijlagen in te vullen.

U hebt misschien een omgevingsvergunning nodig voor het volgende:

 • het bouwen of verbouwen van een bouwwerk (zoals een huis)
 • het slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht
 • het brandveilig gebruik van een gebouw, terrein of een tijdelijk bouwwerk
 • het veranderen van een gemeentelijk of provinciaal monument, of het verbouwen of slopen van een monument
 • het aanleggen van een weg
 • het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg
 • het plaatsen van een alarminstallatie
 • het maken en plaatsen van reclame (zoals een reclamebord)
 • het kappen van bomen
 • het gebruik van een gebouw of terrein, niet volgens het bestemmingsplan
 • het vervuilen van het milieu
 • een gebruiksvergunning, in verband met voorschriften over onder andere brandpreventie

Soms hebt u een andere vergunning nodig. Bijvoorbeeld een watervergunning of evenementenvergunning.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

U kunt hier klikken voor het maken van een afspraak

Voor uw aanvraag kunnen beleidsregels van de Wet Bibob gelden. Als dat zo is, vul dan gelijktijdig met de aanvraag omgevingsvergunning het vragenformulier Bibob in.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan.

U kunt via het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan direct of u een vergunning moet aanvragen. Als particulier kunt u uw aanvraag digitaal indienen met uw DigiD. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

Als bedrijf kunt u de aanvraag alleen digitaal indienen. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Gewone aanvraag

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Ingewikkelde aanvraag

Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege.

De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden