Parkeervergunning

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In bepaalde gebieden in de gemeente moet u betalen om te parkeren. Als u in zo'n gebied woont, kunt u een parkeervergunning aanvragen bij de gemeente. Met een parkeervergunning kunt u uw voertuig meestal overal in het gebied parkeren.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Tarieventabel parkeren 2016

Vanaf 1 januari 2015 kunt u bij de balies in het gemeentehuis voor producten en diensten uitsluitend betalen met uw pinpas.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt de parkeervergunning aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent eigenaar van het voertuig óf gebruiker van een leaseauto.
 • U woont in een vergunninghoudersgebied.
 • U staat ingeschreven als inwoner van de gemeente op een adres in het vergunninghouders gebied.

Dit zijn de voorwaarden voor een vergunning voor bewoners. De gemeente heeft meestal ook parkeervergunningen voor mantelzorgers en bezoekers.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Particuliere vergunning:

 • Uw legitimatiebewijs. Bent u nog niet ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente, maar u gaat wel in de gemeente wonen, dan moet u eerst uw verhuisaangifte doorgeven. Komt u vanuit een andere gemeente, dan duurt het ca. 5 werkdagen voordat u een vergunning kunt aanvragen.
 • Het kenteken van uw auto. Staat het voertuig niet op uw naam, bijvoorbeeld als het gaat om:
  • een leaseauto: u neemt de leaseverklaring mee waarop staat dat u de rechtmatige bestuurder bent..
  • een andere bedrijfsauto: de eigenaar van het voertuig stelt een verklaring op u de rechtmatige bestuurder bent van het voertuig. Deze verklaring incl. kopie legitimatiebewijs van de eigenaar neemt u mee naar de gemeente.
 • Bij aanvraag/wijziging dient u het nieuwe kenteken aan ons door te geven. Bij een wijziging van het kenteken bent u verplicht de ouder vergunning in te leveren. Bent u in het bezit van een buitenlands kenteken dient u het kentekenbewijs te overleggen.Het is ook mogelijk op naam van een ander een parkeervergunning aan te vragen. De vergunning wordt dan niet op uw naam uitgegeven, maar op naam van de ander. U moet een legitimatiebewijs van uzelf en van de bewoner voor wie u de vergunning aanvraagt, meenemen. Verder moet u een schriftelijke, ondertekende machtiging van de bewoner meenemen.

Vergunning voor bezorgdiensten:

 • Volledig ingevuld en door de eigenaar/directeur ondertekent aanvraagformulier.
 • Uw legitimatiebewijs. Indien u niet de eigenaar/directeur bent van het bedrijf dan neemt u van hem/haar een verklaring mee waarin hij/zij u machtigt om de vergunning aan te vragen. Deze verklaring moet ondertekend worden door de eigenaar/directeur, en incl. legitimatiebewijs worden meegenomen.
 • Een uittreksel KVK met de juiste adresgegevens.

Let op!
U moet uw legitimatiebewijs tonen bij de aanvraag van een parkeervergunning.

 

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Op de webpagina 'verordeningen' vindt u onder het kopje 'ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer' de parkeerverordening.

Een parkeervergunning is iets anders dan een parkeerontheffing. Met een parkeerontheffing kunt u meestal korte tijd parkeren op een plek waar dit normaal niet mag.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden